Conserverend inlijsten

Goed bewaard voor nu en later

"Op hoofdlijnen zijn er 5 verschillende niveaus te onderscheiden als we kijken naar de manier waarop een 2d of 3d-object kan worden ingelijst: van 'minimaal' tot 'museaal'..." 

Als uitgangspunt gaan we uit van een inlijsting op 'aanbevolen' niveau of hoger. Dit houdt in: creatief sterk en basaal voorzien van conserverende materialen (zuurvrij passepartoutkarton en zuurvrije buffers). Naarmate de (emotionele) waarde van het in te lijsten object toeneemt, zulen we een hoger niveau van conserveren adviseren. Met als ultieme oplossing een volledig aan de FATG-normen voldoende inlijsting (museaal).

Kostbare of kwetsbare werken kunnen op uw verzoek bij u worden opgehaald en bezorgd/opgehangen. Daarnaast kunt u gebruik maken van onze diensten om in de jaren die volgen, periodiek uw inlijsting te laten controleren en verzorgen. Wat mooi en verantwoord is, moet mooi en verantwoord blijven... Een heel leven lang.

Snel een lijstje nodig, leuk passepartoutje eromheen en niet te duur? Uiteraard kunt u ook hiervoor bij ons terecht :).

Niveau van inlijsting

 Minimum

 Budget

Aanbevolen

Conserverend

Museaal

Lage kosten

X

X

 

 

 

Decoratieve waarde, kunstwerk wordt visueel ondersteund

 

X

X

X

X

Vijf jaar bescherming tegen luchtverontreinigingen

 

 

X

X

X

Bescherming tegen beschadigingen, luchtverontreiniging en vrijkomende zuren voor minstens 20 jaar

 

 

 

X

 

Bescherming tegen beschadigingen, luchtverontreiniging en vrijkomende zuren voor minstens 35 jaar

 

 

 

 

X

Materiaalgebruik afgestemd op specifieke eigenschappen kunstwerk      

X

X